2016 05 ekeberg

Pga. store nedbørsmengder de siste dagene, vil det bli avsperrede områder både på markedsområdet og parkeringen.

Dette medfører noe begrenset plass begge steder, og man må forholde seg til anvisninger fra funksjonærene.
De som har tenkt å komme med store kjøretøyer, bør vurdere å begrense størrelse på kjøretøyet.

Grasrot nvk

Vi har 83 gjester og ingen medlemmer på besøk.