vp 2018 4

Årets fjerde VP er  i trykken og sendes ut i begynnelsen av neste uke.

Det blir litt fra Sneglefarten og Messingtrippen, og om Dameløpet som feiret sitt 25-års jubileum i år. Og GMM-Varna og 7-seteren, Vassdragsløpet, Norgesløpet og om amerikanske biler den 4. juli.

Grasrot nvk

Vi har 87 gjester og ingen medlemmer på besøk.