Påmelding til NVK Varna 2020

Påmeldingsfrist 1. mai 2020.

Startavgift kr 900,- pluss eventuelt kr 300,- for engangslisens dersom du ikke har annen dekkende lisens fra NBF for 2020.

Betales til NVKs konto nr 1603.09.11265 innen påmeldingsfristen.
Merk betalingen NVK Varna og førers navn.

Påmeldinger godtas i den rekkefølge både skjema og innbetaling er mottatt.

Oppmøte og registrering innen kl. 09.00.

Ved å sende inn påmeldingsskjemaet aksepterer du følgende erklæring vedr. ansvar:

«Undertegnede bilens eier og fører bekrefter herved at vårt lag deltar på egen risiko, og at vi under ingen omstendigheter – uansett grunn – vil holde banen KNA Varna, arrangøren NVK eller deres funksjonærer ansvarlig for eventuelle skader og/eller ulykker. Videre bekrefter vi at vi vil rette oss etter de regler, anvisninger, instrukser og beslutninger som gjelder for løpet og bestemmes av sportskomiteen, stevnelederen, funksjonærene og juryen.»

logo litenGrasrotlogo nvkVil du gi litt støtte?

Bli Grasrotgiver i dag!

Send SMS med
«Grasrotandelen 975716392»

til 60000     

Vi har 66 gjester og et medlem på besøk.