Påmelding til Dameløpet

Bindende påmelding og betaling innen 25. juli 2017 til NVK, Boks 5379, Majorstuen, N-0304 Oslo.
Deltageravgift innbetales til bankkonto 1603 0911265 innen fristen.
( IBAN-nr: NO16 16030911265 / SWIFT/BIC code DNBANOKK )

Grasrot nvk

Vi har 19 gjester og ingen medlemmer på besøk.